projekt

Proces projektowy w Architaste niezależnie od tematu projektu wygląda podobnie i składa się z poszczególnych etapów:

nadzór autorski

Nadzór autorski nad realizacją, sprawowany przez autora projektu jest możliwy na życzenie inwestora. Polega na sprawdzaniu zgodności robót z dokumentacją projektową i uwzględnianiu możliwości wprowadzenia w razie potrzeby rozwiązań zamiennych.